Χρωματολόγιο RAL       Χρωματολόγιο Ξύλου
Χρωματολόγιο: RAL 1001, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 1013, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 1014, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 1015, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 3003, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 3005, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 3011, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 3014, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 300, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 301, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 302, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 303, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO
RAL 1001 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 3003 RAL 3005 RAL 3011 RAL 3014 300 301 302 303
                       
Χρωματολόγιο: RAL 5002, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 5005, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 5013, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 5014, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 6002, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 6005, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 6007, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 6009, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 304, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 305, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 501, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 503, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO
RAL 5002 RAL 5005 RAL 5013 RAL 5014 RAL 6002 RAL 6005 RAL 6007 RAL 6009 304 305 501 503
                       
Χρωματολόγιο: RAL 7001, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 7004, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 7030, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 7040, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 8003, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 8007, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 8011, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο: RAL 8014, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 505, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 506, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 507, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO Χρωματολόγιο Ξύλου: 600, Κάγκελα Αλουμινίου - AVRALCO
RAL 7001 RAL 7004 RAL 7030 RAL 7040 RAL 8003 RAL 8007 RAL 8011 RAL 8014 505 506 507 600
*Τα χρώματα είναι ενδεικτικά με πιθανή απόκληση του πραγματικού        
           


 
Μεγάλη ποικιλία σε κάγκελα παλκονιού σε παραδοσιακά, κλασικά και μοντέρνα σχέδια.